logo-signal_iduna

BEZPIECZNE PODRÓŻE- ubezpieczenia w podróży…

Bezpieczne Podróże to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych. Standard Bezpiecznych Podróży stanowią trzy ubezpieczenia: kosztów leczenia i assistance następstw nieszczęśliwych wypadków pomocy i ochrony prawnej Standard możesz rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe: bagażu podróżnego odpowiedzialności cywilnej rezygnacji z imprezy turystycznej przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej anulowania biletu […]