logo-signal_iduna

BEZPIECZNE PODRÓŻE- ubezpieczenia w podróży…

Bezpieczne Podróże to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych.

Standard Bezpiecznych Podróży stanowią trzy ubezpieczenia:

  • kosztów leczenia i assistance
  • następstw nieszczęśliwych wypadków
  • pomocy i ochrony prawnej

Standard możesz rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe:

  • bagażu podróżnego
  • odpowiedzialności cywilnej

Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie Twój sprzęt komputerowy (np. laptop), fotograficzny oraz audio-video.

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej Bezpieczne Rezerwacje

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Cię przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Ubezpieczenie dostępne są w następujących wariantach:

1. Rezygnacji z podróży, w tym:
- rezygnacja z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji,
- anulowanie biletu lotniczego, autokarowego, promowego, kolejowego,
- anulowania rezerwacji noclegów.

2. Przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Każde ubezpieczenie może zostać zawarte w jednej z dwóch wersji:
- ze zwrotem 80% poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów,
lub
- ze zwrotem 100% poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów.

Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o ryzyko związane z następstwem chorób przewlekłych.

Sumę ubezpieczenia stanowi:
- cena imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji ? maksymalnie 34 000 zł/osobę,
- cena biletu ? maksymalnie 20 000 zł/osobę,
- cena noclegu ? maksymalnie 6 000 zł/osobę.

Warunki przystąpienia do ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia może być zawarta w terminie najpóźniej do 7 dni od daty zawarcia umowy podróży/konferencji lub dokonania pierwszej opłaty za podróż lub zakupu biletu lotniczego, autokarowego, promowego, kolejowego lub zakupu/rezerwacji miejsc noclegowych.

W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy podróży/konferencji lub dokonania pierwszej opłaty za podróż lub zakupu biletu lotniczego, autokarowego, promowego, kolejowego lub zakupu/rezerwacji miejsc noclegowych.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Bezpieczne Podróże 2018

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże z dnia 31.01.2018 r.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Koszty Imprezy Turystycznej 2018

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ? Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje z dnia 30.08.2018 r.