card

Karta SIC

SIGNAL IDUNA CARD zapewni Ci kompleksową ochronę ubezpieczeniową, w tym:

- pokrycie kosztów leczenia podczas podróży zagranicznej (ubezpieczenie KL) ? obowiązuje poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kraju stałego miejsca zamieszkania, USA i Kanady,
- kosztów związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) ? obowiązuje na terenie całego świata
- kosztów wyrządzonej przez Ciebie szkody (ubezpieczenie OC) ? obowiązuje poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kraju stałego miejsca zamieszkania, USA i Kanady.

W trudnej sytuacji otrzymasz szybką pomoc dzwoniąc lub wysyłając sms do Centrali Alarmowej, która pracuje dla Ciebie 24 h przez 365 dni w roku.

Numery do Centrali Alarmowej podane są na karcie SIGNAL IDUNA CARD.

Warianty ubezpieczenia
Oferujemy do wyboru 3 warianty karty SIGNAL IDUNA CARD WORLD. Możesz wybrać najbardziej odpowiedni dla Twoich potrzeb:

SIGNAL IDUNA CARD WORLD ? 74 zł
SIGNAL IDUNA CARD WORLD SPORT ? 111 zł
SIGNAL IDUNA CARD WORLD SPORT PLUS ? 136 zł
Warianty SIGNAL IDUNA CARD WORD różnią się zakresem ubezpieczenia i ceną.

Wszystkie warianty kart obejmują ochroną:
- amatorskie uprawianie sportów, w tym również: surfingu, żeglarstwa w charakterze załogi do 10 mil morskich od brzegu, windsurfingu i kitesurfingu,
- zaostrzenie choroby przewlekłej zdiagnozowanej i leczonej przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej,
- wykonywanie praktyk studenckich i szkolnych.

W wariantach World Sport i World Sport Plus ubezpieczane jest dodatkowo uprawianie sportów zimowych i sportów wysokiego ryzyka (m.in. wspinaczka wysokogórska po oznaczonych szlakach, skalna oraz skałkowa do 3 500 m. n.p.m., żeglarstwo w charakterze załogi powyżej 10 mil morskich od brzegu, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting, sztuki walki, i sporty obronne), a także koszty komory dekompresyjnej dla nurkujących.

Wariant World Sport Plus warto wybrać, jeżeli uprawiasz sport wyczynowo.

Kto może stać się posiadaczem SIGNAL IDUNA CARD?
Każda osoba w wieku od 5 do 30 roku życia.

SIGNAL IDUNA CARD to najlepsze ubezpieczenie dla:
- uczniów i studentów
- miłośników sportu i podróży

Na jaki czas można wykupić to ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa trwa cały rok.

Jak kupić SIGNAL IDUNA CARD?
Zapraszamy do naszego biura: ul. Gen. J. Bema 20A/4

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – SIC World, World Sport, World Sport Plus od 17.06.2019

Szczególne Warunki Ubezpieczenia do Kart SIGNAL IDUNA: WORLD, WORLD PLUS, WORLD SPORT PLUS od 17.06.2019 r.