Archiwa kategorii: Aktualności

card

Karta SIC

SIGNAL IDUNA CARD zapewni Ci kompleksową ochronę ubezpieczeniową, w tym:

- pokrycie kosztów leczenia podczas podróży zagranicznej (ubezpieczenie KL) ? obowiązuje poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kraju stałego miejsca zamieszkania, USA i Kanady,
- kosztów związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) ? obowiązuje na terenie całego świata
- kosztów wyrządzonej przez Ciebie szkody (ubezpieczenie OC) ? obowiązuje poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kraju stałego miejsca zamieszkania, USA i Kanady.

W trudnej sytuacji otrzymasz szybką pomoc dzwoniąc lub wysyłając sms do Centrali Alarmowej, która pracuje dla Ciebie 24 h przez 365 dni w roku.

Numery do Centrali Alarmowej podane są na karcie SIGNAL IDUNA CARD.

Warianty ubezpieczenia
Oferujemy do wyboru 3 warianty karty SIGNAL IDUNA CARD WORLD. Możesz wybrać najbardziej odpowiedni dla Twoich potrzeb:

SIGNAL IDUNA CARD WORLD ? 74 zł
SIGNAL IDUNA CARD WORLD SPORT ? 111 zł
SIGNAL IDUNA CARD WORLD SPORT PLUS ? 136 zł
Warianty SIGNAL IDUNA CARD WORD różnią się zakresem ubezpieczenia i ceną.

Wszystkie warianty kart obejmują ochroną:
- amatorskie uprawianie sportów, w tym również: surfingu, żeglarstwa w charakterze załogi do 10 mil morskich od brzegu, windsurfingu i kitesurfingu,
- zaostrzenie choroby przewlekłej zdiagnozowanej i leczonej przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej,
- wykonywanie praktyk studenckich i szkolnych.

W wariantach World Sport i World Sport Plus ubezpieczane jest dodatkowo uprawianie sportów zimowych i sportów wysokiego ryzyka (m.in. wspinaczka wysokogórska po oznaczonych szlakach, skalna oraz skałkowa do 3 500 m. n.p.m., żeglarstwo w charakterze załogi powyżej 10 mil morskich od brzegu, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting, sztuki walki, i sporty obronne), a także koszty komory dekompresyjnej dla nurkujących.

Wariant World Sport Plus warto wybrać, jeżeli uprawiasz sport wyczynowo.

Kto może stać się posiadaczem SIGNAL IDUNA CARD?
Każda osoba w wieku od 5 do 30 roku życia.

SIGNAL IDUNA CARD to najlepsze ubezpieczenie dla:
- uczniów i studentów
- miłośników sportu i podróży

Na jaki czas można wykupić to ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa trwa cały rok.

Jak kupić SIGNAL IDUNA CARD?
Zapraszamy do naszego biura: ul. Gen. J. Bema 20A/4

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – SIC World, World Sport, World Sport Plus od 17.06.2019

Szczególne Warunki Ubezpieczenia do Kart SIGNAL IDUNA: WORLD, WORLD PLUS, WORLD SPORT PLUS od 17.06.2019 r.

logo_europa

TRAVEL WORLD – ubezpieczenia w podróży…

Zacznij pakować swoją walizkę, a my zajmiemy się resztą, oferując Ci szeroki zakres ubezpieczenia, który obejmuje m.in.:
koszty leczenia,
usługi assistance,
OC,
NNW w sytuacji nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w trakcie podróży.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo oraz najbliższych podczas wyjazdów zagranicznych i ciesz się beztroskim wypoczynkiem.

logo-signal_iduna

BEZPIECZNE PODRÓŻE- ubezpieczenia w podróży…

Bezpieczne Podróże to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych.

Standard Bezpiecznych Podróży stanowią trzy ubezpieczenia:

  • kosztów leczenia i assistance
  • następstw nieszczęśliwych wypadków
  • pomocy i ochrony prawnej

Standard możesz rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe:

  • bagażu podróżnego
  • odpowiedzialności cywilnej

Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie Twój sprzęt komputerowy (np. laptop), fotograficzny oraz audio-video.

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej Bezpieczne Rezerwacje

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Cię przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Ubezpieczenie dostępne są w następujących wariantach:

1. Rezygnacji z podróży, w tym:
- rezygnacja z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji,
- anulowanie biletu lotniczego, autokarowego, promowego, kolejowego,
- anulowania rezerwacji noclegów.

2. Przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Każde ubezpieczenie może zostać zawarte w jednej z dwóch wersji:
- ze zwrotem 80% poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów,
lub
- ze zwrotem 100% poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów.

Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o ryzyko związane z następstwem chorób przewlekłych.

Sumę ubezpieczenia stanowi:
- cena imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji ? maksymalnie 34 000 zł/osobę,
- cena biletu ? maksymalnie 20 000 zł/osobę,
- cena noclegu ? maksymalnie 6 000 zł/osobę.

Warunki przystąpienia do ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia może być zawarta w terminie najpóźniej do 7 dni od daty zawarcia umowy podróży/konferencji lub dokonania pierwszej opłaty za podróż lub zakupu biletu lotniczego, autokarowego, promowego, kolejowego lub zakupu/rezerwacji miejsc noclegowych.

W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy podróży/konferencji lub dokonania pierwszej opłaty za podróż lub zakupu biletu lotniczego, autokarowego, promowego, kolejowego lub zakupu/rezerwacji miejsc noclegowych.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Bezpieczne Podróże 2018

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże z dnia 31.01.2018 r.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Koszty Imprezy Turystycznej 2018

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ? Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje z dnia 30.08.2018 r.